AVG / GDPR

Sinds mei 2018 is de AVG / GDPR in werking getreden en vervangt daarmee de oude privacywetgeving. Ondanks dat deze reeds een geruime tijd in werking is getreden voldoen nog veel bedrijven niet aan de gestelde eisen.

Het niet naleven van de nieuwe privacywetgeving kan zorgen voor hoge geldboetes die kunnen oplopen tot 20% van de jaarlijkse omzet van uw bedrijf.

Met onze brede kennis van de AVG kunnen wij u helpen om te voldoen aan deze privacywetgeving. Ook voor extra informatie of uitleg omtrent de regels van de privacywetgeving kunt u bij ons terrecht!